Banner Aegilops

PGR Secure - Πόσο πραγματικά διασφαλίζονται οι φυτογενετικοί πόροι;

ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ;

 

acquia marina logoΕκπρόσωποι διαφόρων ομάδων ενδιαφερομένων (κυβέρνηση , δημόσια έρευνα, εταιρείες σπόρων , μεταποίησης γεωργικών προιόντων, ΜΚΟ και Τράπεζες Γενετικού Υλικού ) είχαν προσκληθεί από όλη την Ευρώπη για να συζητήσουν τους περιορισμούς όσον αφορά τη διατήρηση και τη χρήση των Φυτογενετικών Πόρων .

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Wageningen της Ολλανδίας από το Νοέμβριο του 25-29 Νοεμβρίου με μέριμνα της Ολλανδικής Τράπεζας Γενετικού Υλικού . Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου PGR Secure (Διασφάλιση Φυτογενετικών Πόρων) (http://www.pgrsecure.org/) , ένα έργο που έχει χορηγηθεί στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 7 ( EP7) (http://ec.europa.eu/ research/fp7/index_en.cfm ) για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Ο στόχος της συνάντησης ήταν να αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης σχετικά με τους περιορισμούς χρήσης των Φυτογενετικών Πόρων στην Ευρώπη . Την Ελλάδα εκπροσώπησαν οι Αθ . Μαυρομάτης ( Επ. Καθ. ΑΠΘ), Αντρέας Κατσιώτης (Επ. Καθ. Πανεπιστήμιο Αθηνών) , Χριστίνα Φουρναρακη και Αδαμαντία Κοκκινάκη (Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων) και Κώστας Κουτής (ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ). Εκπρόσωπο η ελληνική πολιτεία, αν και προσκλήθηκε, δεν έστειλε στη συνάντηση.

 

Αφετηρία των συζητήσεων υπήρξε μια έκθεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της διατήρησης των Φυτογενετικών Πόρων και των περιορισμών χρήσης τους στην Ευρώπη . Η έκθεση βασίστηκε σε συνεντεύξεις με τους ενδιαφερόμενους από όλη την Ευρώπη και σε ένα online ερωτηματολόγιο . Στόχος της ήταν να εντοπίσει τα δυνατά σημεία , αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές στο τρέχον ευρωπαϊκό σύστημα Φυτογενετικών πόρων και να υπάρξουν προτάσεις σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να γίνουν βελτιώσεις

'Η αρχική αυτή έκθεση, που συζητήθηκε εκτενώς και αμφισβητήθηκε, κατέληγε στο ότι οι αδυναμίες που ανιχνεύτηκαν μπορούν να ξεπεραστούν με τη βελτίωση της κατανομής καθηκόντων και της συνεργασίας σε συνδυασμό με την αυξημένη στήριξη τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο και ειδικότερα με το τρίπτυχο : νομική βάση, βελτίωση συντονισμού ( κεντρικά) και χρηματοδότηση.

Για παράδειγμα των αδυναμιών αναφέρθηκαν η έλλειψη χρηματοδότησης και διάχυσης της γνώσης ( Τράπεζες Γενετικού Υλικού, Ερευνητικά κέντρα), διεθνείς συμφωνίες για την προσβαση σε γενετικό υλικό και δεδομένα και για τις ωφέλειες που προκύπτουν από τα πλεονεκτηματα της Βιοποικιλότητας, η έλλειψη ευρωπαικού συντονισμού και καταλληλότερου νομικού πλαισίου, o αλτρουιστικός χαρακτήρας των μη κυβερνητικών οργανώσεων (!!!) κ.λ.π).

Η παρέμβαση των μη κυβερνητικών οργανώσεων

Οι παρούσες μη κυβερνητικές οργανώσεις από διάφορες χώρες της Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένου του ΑΙΓΙΛΟΠΑ) στο συνέδριο παρουσίασαν ως δυναμικές και πλεονεκτήματά τους τόσο τον αλτρουιστικό χαρακτήρα και την κοινωνική βάση των δράσεών τους ΟΙ Δράσεις αυτές είναι ευρείας κλίμακας και δεν περιορίζονται μόνο στην διατήρηση των φυτογενετικών πόρων κυρίως στον αγρό αλλά και στη βελτιωση, επιλογή, σποροπαραγωγή, εκπαίδευση, μεταφορά τεχνογνωσίας και ενημέρωση με αποτέλεσμα να ενισχύουν την αυτονομία των γεωργών και να τους συνδέουν με τις άλλες κοινωνικές ομάδες σε τοπικό επίπεδο.

Οι οργανώσεις επισήμαναν ως απειλές τον προτεινόμενο νέο κανονισμό για τους σπόρους, την ενδυνάμωση των δικαιωμάτων πάνω στα φυτά ( πατέντες) και αποδοκίμασαν τους οργανωτές για τη μη συμμετοχή γεωργών στο συνέδριο. Ειδικότερα , με βάση την αρχική έκθεση, οι γεωργοί υποβιβάζονται σε απλούς καταναλωτές της βιομηχανίας σπόρων και αγροχημικών. και τελικά απαξιώνονται στο επίπεδο μη ισότιμων εταίρων στη διαχείριση της βιοποικιλότητας όπως οι διεθνείς συνθήκες ορίζουν.

Διαφορά Βορρά – Νότου και η Ελλάδα της οικονομικής κρίσης.

Στη συνάντηση διαφάνηκε η παγιωμένη διαφορά μεταξύ Βορρά και Νότου μέσα στην Ευρωπαική Ένωση. Οι εθνικές στρατηγικές για τους Φυτογενετικούς Πόρους φαίνονται αδύναμες έως ανίκανες να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των καιρών (ενεργειακή, διατροφική κριση και αλλαγή του κλίματος), ιδίως σε χώρες που μαστίζονται από την οικονομική κρίση όπως η Ελλάδα.

Το νέο προτεινόμενο Ευρωπαικό σύστημα διαχείρισης («διασφάλισης») των Φυτογενετικών Πόρων με πρόσχημα την εξίσου συμμετοχή όλων στα οφέλη της βιοποικιλότητας δεν προσδοκά παρά μόνο στην ενίσχυση της βιομηχανίας και των «επενδυτών» στη διατροφή. Ειδικότερα, στον κεντρικό έλεγχο της διαχείρισης των φυτογενετικών πόρων μέσω ενός νέου κατάλληλου νομικού πλαισίου και στην διασφάλιση κοινοτικών πόρων για τις χώρες όχι εκείνες που κατέχουν εκ φύσης τη βιοποικιλότητα αλλά για κείνες που τις κρατούν κλειδωμένες σε τράπεζες γενετικού υλικού ψυγεία-φρούρια.

Για τη χώρα μας, ελλείψει εθνικής πολιτικής για τους Φυτογενετικούς Πόρους (διασφάλιση, αξιοποίηση, ισότιμη συμμετοχή και πρόσβαση) η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων (οργανώσεις γεωργών και καταναλωτών, ερευνητών και παραγωγών σπόρων) είναι επιτακτική για τη διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση της εθνικής κληρονομιάς προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.

Τα αποτελέσματα της συνάντησης και η επικαιροποίηση της έκθεσης με βάση τις προτάσεις των συμμετεχόντων αναμένονται προσεχώς να δημοσιοποιηθούν από τους διοργανωτές

logo ifoameu     logo lld     logo save