Banner Aegilops
Άρθρα

Άρθρα (33)

Στις αρχές της τρίτης χιλιετίας η ανθρωπότητα συνεχίζει να αντιμετωπίζει σειρά θεμελιωδών προβλημάτων που απειλούν να εντείνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, της φτώχειας, της πείνας και της απώλειας της βιοποικιλότητας. Ως κεντρικό πρόβλημα, η υποβάθμιση της γεωργικής βιοποικιλότητας, αυξάνεται με σοβαρές και εντεινόμενες συνέπειες για τη διαθεσιμότητα, την πρόσβαση και τη χρήση τοπικών ποικιλιών, οι οποίες περιλαμβάνουν τις αυτόχθονες ποικιλίες, γηγενείς ποικιλίες, παραδοσιακές ποικιλίες, ντόπιες ποικιλίες, εγχώριες ποικιλίες, τοπικές, γεωργικές ποικιλίες και ποικιλίες αγροτών. Ως πόροι που έχουν πάντοτε καίρια σημασία για την παραγωγή τροφίμων, την επιστημονική έρευνα, τη βελτίωση φυτών, την καινοτομία στις καλλιέργειες και τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, οι τοπικές ποικιλίες αποτελούν σημαντική βάση για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.


Ανησυχώντας για τη συνεχή παραμέληση των τοπικών ποικιλιών, λόγω της εντατικοποίησης της γεωργίας, των νόμων και των πολιτικών, που αφορούν τους σπόρους και την πνευματική ιδιοκτησία, η 6η Επιστημονική Συνάντηση Τοπικών και Γηγενών Ποικιλιών υιοθέτησε τη Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης. Ως παγκόσμια έκκληση για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των τοπικών ποικιλιών και την προστασία των συμφερόντων των αγροτών που διατηρούν τοπικές ποικιλίες, των τοπικών κοινοτήτων και των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, η Διακήρυξη αυτή αντιπροσωπεύει τις απόψεις, τις ανησυχίες και τις φωνές των συμμετεχόντων, στη συνάντηση, ατόμων και οργανισμών με τις ίδιες αντιλήψεις, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται ενώνεις αγροτών, οργανώνεις αυτόχθονων πληθυσμών, επιστημόνων, ακαδημαϊκών, επαγγελματιών για την ανάπτυξη και κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών από όλες τις περιοχές του κόσμου.

 

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο της Διακύρηξης στο συνημμένο αρχείο.

Το Σαββατοκύριακο 24-25 Σεπτεμβρίου, στη Βασιλειάδα της Καστοριάς, το οικολογικό αγρόκτημα «Biofru» συμμετείχε στην εκδήλωση Open farm days του δικτύου Open farm. Σκοπός αυτών των εκδηλώσεων είναι να φέρουν σε επαφή ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την προέλευση της τροφής τους, με επιλεγμένα αγροκτήματα και μονάδες μεταποίησης, που παράγουν ποιοτικά προϊόντα!

Παρότι μόλις η δεύτερη φορά που το αγρόκτημα άνοιξε τις πόρτες του σε μία τέτοια εκδήλωση (η πρώτη ήταν τον Μάιο του 2022), ο κόσμος έδειξε να αγκαλιάζει το εγχείρημα, αφού περισσότεροι από 70 μικροί και μεγάλοι επισκέπτες ξεναγήθηκαν στο αγρόκτημα, δοκίμασαν φρέσκα και μεταποιημένα προϊόντα και συζήτησαν για τη βιολογική καλλιέργεια.

Ως εστιακό σημείο του Αιγίλοπα, το αγρόκτημα «Biofru» έχει δημιουργήσει έναν οπωρώνα με παραδοσιακές ποικιλίες μήλων και αχλαδιών. Οι επισκέπτες όχι μόνο ενημερώθηκαν για την προσπάθεια της διατήρησης αυτών των ποικιλιών, αλλά είχαν και την ευκαιρία να γευτούν και να αξιολογήσουν κάποιες από αυτές.

Μέχρι σήμερα, έχουν συλλεχθεί στο αγρόκτημα «Biofru» έως και 130 παραδοσιακές ποικιλίες μήλων και ακόμα 65 ποικιλίες αχλαδιών από την ευρύτερη περιοχή της Δυτ. Μακεδονίας αλλά και της Ηπείρου. Με τον αρχικό στόχο της διάσωσης των ποικιλιών αυτών να έχει επιτευχθεί, τα επόμενα βήματα είναι η αναπαραγωγή και η διάδοση τους σε ενδιαφερόμενους καλλιεργητές, αλλά και η διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης αυτών των ποικιλιών για εμπορικούς σκοπούς.

 

 

Δελτίο τύπου

 

27 Μαϊου 2022, Βουκουρέστι, Ρουμανία

 

Ιδρύεται το Βαλκανικό Δίκτυο Σπόρων.

 

Εμείς, 16 οργανισμοί και ιδρύματα που δραστηριοποιούμαστε στα Βαλκάνια έχουμε συμφωνήσει σε ένα Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για τη δημιουργία του Βαλκανικού Δικτύου Σπόρων. Σκοπός του δικτύου είναι να αυξήσει τη διατήρηση, προστασία και αειφορική χρήση των φυτογενετικών πόρων στη γεωργία. Οι δραστηριότητες θα στοχεύουν στην τόνωση των ανθεκτικών συστημάτων τροφίμων και στη δημιουργία ενός παραδείγματος συνεργασίας, μέσω της πλούσιας βιοποικιλότητας και της γεωργικής κληρονομιάς των Βαλκανίων.

Ως ένα δίκτυο διατηρητών σπόρων, βελτιωτών, επιστημόνων, γεωργών, κηπουρών, ενώσεων, οργανισμών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πιστεύουμε ότι θα συνεργαστούμε για να υποστηρίξουμε τις τοπικές κοινότητες γεωργών, γυναικών και νέων για την προστασία της κοινής μας παραδοσιακής γνώσης της γεωργίας και παράδοσης στη διατροφή.


Έχουμε επίγνωση της τεράστιας συμβολής που μπορούν να έχουν οι μικροκαλλιεργητές είτε στον μετριασμό είτε στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ως εκ τούτου, εστιάζουμε στην επιστήμη που βασίζεται στην κοινωνία των κοινοτήτων ως το κλειδί για τη διατήρηση των φυτικών γενετικών πόρων που είναι καλά προσαρμοσμένοι στις χαμηλές εισροές και την αειφορική γεωργία - ειδικά τη βιολογική γεωργία - για να αντιμετωπίσουμε τις τρέχουσες περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις/κρίσεις. Επίσης, εστιάζουμε στη διατήρηση, προστασία και αύξηση της βιοποικιλότητας για τη διασφάλιση της επάρκειας, ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων για τους πολίτες στις μέρες μας και για τις επόμενες γενιές.

 

Μέλη του Βαλκανικού Δικτύου Σπόρων που υπέγραψαν το Μνημόνιο Κατανόησης:

 

1. ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ – Δίκτυο για τη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία στη Γεωργία, Ελλάδα

2. Αστική Εταιρεία FABIA CSB, Βόρεια Μακεδονία

3. Ίδρυμα Alica (Ίδρυμα για τη Γεωργική Βιοποικιλότητα και την Αγροοικολογία), Βοσνία-Ερζεγοβίνη

4. Ινστιτούτο Γεωργικής Έρευνας (ARI), Κύπρος

5. Ινστιτούτο Γεωργικής Έρευνας στις Κηπευτικές Καλλιέργειες Maritsa (MVCRI), Βουλγαρία

6. Ινστιτούτο Φυτικών Γενετικών Πόρων “Konstantin Malkov”, Βουλγαρία

7. Ινστιτούτο Φυτογενετικών Πόρων, Γεωργικό Πανεπιστήμιο Τιράνων, Αλβανία

8. Κοινοτική Τοπική Τράπεζα Σπόρων Bushat (COSPE), Αλβανία

9. Lipa dooel - Βιοκαλλιέργειες, Βόρεια Μακεδονία

10.Οικολογική Κίνηση “Frame of life”, Σερβία

11.Σιτώ- Δίκτυο Διατήρησης Παραδοσιακών Σπόρων, Ελλάδα

12.Σύλλογος ARCHE NOAH, Αυστρία

13.Σύλλογος Βιολογικής Γεωργίας (ΟΟΑ), Αλβανία

14.Σύλλογος Romania in Transition, Ρουμανία

15.Σύλλογος Φυτικών Γενετικών Πόρων(APGR), Αλβανία

16.Zelena Mreža Aktivističkih Grupa (ZMAG), Κροατία

 


Επικοινωνία:


Πρόεδρος: Gordana Đurić; Email: [email protected]
Γραμματεία : Κώστας Κουτής : Email: [email protected]

 

Συγγενεύει με το κρεμμύδι και το σκόρδο, έχει όμως πιο εντυπωσιακή ταξιανθία με καφεκόκκινα άνθη: είναι το Alium goumenissanum, το οποίο ανακαλύφθηκε στο νομό Κιλκίς και μόλις αναγνωρίστηκε επίσημα ως νέο είδος. Το νέο είδος βρέθηκε για πρώτη φορά το 2012 κοντά σε δύο οινοποιία της Γουμένισσας, της οποίας το όνομα έδωσε την έμπνευση για τα επίσημα βαφτίσια του.

Το «άλλιο της Γουμένισσας» εντάσσεται τώρα στους χλωριδικούς καταλόγους μετά τη δημοσίευση μελέτης που υπογράφουν στην έγκριτη επιθεώρηση Phytotaxa ο Βασίλης Ιωαννίδης του δικτύου Aegilops και ο Δημήτρης Τζανουδάκης του Πανεπιστημίου Πατρών. Το πολυετές εύρωστο κρεμμυδάκι μπορεί να φτάσει σε ύψος τα 60 εκατ., ανθίζει το φθινόπωρο και τα χαρακτηριστικά της ταξιανθίας του είναι πολύ μακριές σπάθες (15-20 εκ.) και τα πολλά καφέ – κόκκινα άνθη (50-60).

Οι βλαστοί δύσκολα ξεχωρίζουν από το κοινό κρεμμύδι (V. Ioannidis et al. 2022)

Μέχρι σήμερα, οι καταγραφές οριοθετούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, μεταξύ άλλων στο Μεγάλο Ρέμα (Κοτζά Ντερέ, λίγο κάτω από το χωριό Πηγή) και στον αρχαιολογικό χώρο του Παλατιανού. Πρόκειται μάλιστα για το δεύτερο είδος κρεμμυδιού που ανακαλύπτεται στο νομό Κιλκίς.

 

*Αναδημοσίευση από in.gr

Η 6η Επιστημονική Συνάντηση για τις Τοπικές και Γηγενείς Ποικιλίες, θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εντός της Πανεπιστημιούπολης την 31η Μαΐου - 1η Ιουνίου 2022. Στο πρόγραμμα της περιλαμβάνονται ομιλίες και συζητήσεις από εξαιρετικούς και ιδιαίτερα σημαντικούς προσκεκλημένους ομιλητές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στα αντικείμενα μελέτης, διάσωσης και διαχείρισης φυτογενετικών πόρων.

 Στη Συνάντηση θα αναδειχθούν θέματα όπως η διατήρηση των τοπικών και γηγενών ποικιλιών στον αγρό, η μελέτη των φυτικών γενετικών πόρων, ο ρόλος τους στην κλιματική αλλαγή και η σημασία τους για την επισιτιστική ασφάλεια, η ιστορία τους καθώς και θέματα που αφορούν στην οικονομική αξία των ποικιλιών στην πρωτογενή παραγωγή και τον αγροδιατροφικό τομέα. Επιπλέον στη δεύτερη ημέρα της Συνάντησης στην οποία θα συμμετέχουν ομιλητές από το εξωτερικό θα παρουσιαστούν παραδείγματα διατήρησης και αξιοποίησης των φυτικών γενετικών πόρων στην Ευρώπη, ζητήματα νομοθεσίας αλλά και πολιτικές έρευνας και καινοτομίας εντός της ΕΕ, θέματα γύρω από την ιστορία και αρχαιολογία των ποικιλιών ενώ θα αναλυθεί ο ρόλος των Τραπεζών Γενετικού Υλικού στη διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας των γηγενών και τοπικών ποικιλιών.

Στο τέλος κάθε ημέρας θα διοργανωθεί συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που θα δώσει την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να αλληλοεπιδράσουν εκπρόσωποι καλλιεργητών, επιχειρηματίες του πρωτογενούς τομέα, ερευνητές, εκπρόσωποι κρατικών φορέων και μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ).

Κατά την πρώτη ημέρα οι εργασίες Συνάντησης θα διεξαχθούν στην ελληνική γλώσσα ενώ κατά τη δεύτερη ημέρα θα διεξαχθούν στην αγγλική με μετάφραση στα ελληνικά. Η εκδήλωση θα είναι υβριδική και θα γίνει τόσο δια ζώσης όσο και με ταυτόχρονη μετάδοση στο διαδίκτυο ενώ θα χορηγείται και βεβαίωση παρακολούθησης. Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη και ανοιχτή στο κοινό, τηρουμένων των απαραίτητων μέτρων για την επιδημία του κορονοϊού.

Για περισσότερες πληροφορίες ώστε να δείτε το Πρόγραμμα αλλά και να δηλώσετε συμμετοχή ακολουθείστε το σύνδεσμο: http://landraces6meet.web.auth.gr/index.php/el/2022-03-11-08-17-51/register

Διοργανωτές:

Κοσμητεία Γεωπονίας, Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τμήμα Γεωπονίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Συνδιοργάνωση:

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, Τράπεζα Διατήρησης Γενετικού Υλικού

Ένωση Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βόρειας Ελλάδας

Εργαστήριο Διεπιστημονικής Αρχαιολογικής  Έρευνας  Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ε.Δ.Α.Ε.

Plant Cult

Υπό την αιγίδα του

Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) Υ.ΜΑ.Θ.

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΥΠΑΑΤ

Επικοινωνία: Σοφία Σπύρου τηλ +6944 741 777

Έπειτα από 2 χρόνια πανδημικής αναστολής της Γιορτής Παραδοσιακού Σπόρου, που διοργανώνεται από το 2009 από την Α.Π.Ο.Δράσης και τον Αιγίλοπα, επανερχόμαστε δυναμικά. Εξάλλου οι σπόροι δεν σταματούν να βλασταίνουν και τα προτάγματα της Γιορτής Παραδοσιακού Σπόρου είναι επίκαιρα όσο ποτέ. Η οικολογική γεωργία, η διατροφική αυτάρκεια, η αυτονομία και η αυτοοργάνωση θα μας απασχολήσουν και φέτος. Συζητήσεις, εργαστήρια, φυτώρια, διατροφή, τοπικά προϊόντα, παιχνίδια, μουσική, μονοπάτια, νερό, περιβάλλον θα αποτελέσουν το πλαίσιο της Γιορτής Παραδοσιακού Σπόρου και Οικολογικού Κήπου-Μπαξέ, το Σαββατοκύριακο 7-8 Μαΐου, στις Σταγιάτες.

Πρόγραμμα Γιορτής Παραδοσιακών Σπόρων και Οικολογικού Κήπου- Μπαξέ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/5 
10:00 Έναρξη γιορτής- Διάθεση φυτωρίων
14:00 Περπάτημα- Ξενάγηση στην Κρύα Βρύση- Ενημέρωση για τον αγώνα του χωριού για το Νερό
16:00 Συνέλευση-Συζήτηση για τη δυνατότητα Δικτύωσης του Αγώνα για την Υπεράσπιση των Κοινών ( Υγεία, Διατροφή, Νερό, Ενέργεια)
Συμμετέχουν: Infolibre, ΑΠΟΔράσης, PALIACATE, Επιτροπή Αγώνα Μ. Παναγίας, Συνέλευση Υποδοχής Ζαπατίστας Βέροιας, Σ.Ε. ΒΙΟΜΕ, Κίνηση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/5
10:00 Εργαστήρια οικιακής οικονομίας για μικρούς και μεγάλους (τρόποι διαχείρισης- διατήρησης τροφής)
11:30 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΣΠΟΡΩΝ
12:30 Συζήτηση: «Οι μικροί καλλιεργητές τρέφουν τον πλανήτη. Επίκαιρες εμπειρίες και προτάσεις για την παραγωγή της τροφής σήμερα.»
Συζητούν:
Γιώργος Κολέμπας συγγραφέας (Τοπικοποίηση - Αποανάπτυξη)
Cyrille Pacteau, γεωργός (Maison des Semences Paysannes des Hautes, Γαλλικές Άλπεις)
Κώστας Κουτής, γεωπόνος (ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ)
15:00 Μουσική εκδήλωση
 
Σελίδα 1 από 3

logo ifoameu     logo lld     logo save