Banner Aegilops

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βόλος, 15/07/2024

Την Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024 από τις 9.00 έως τις 14.00, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΙΓΒΦΠ), στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε η Περιφερειακή Συνάντηση Συνεργασίας για την Αειφορική Χρήση των Φυτογενετικών Πόρων (ΦΓΠ) με Κοινωνική Συμμετοχή και Υποστήριξη. Η συνάντηση αυτή οργανώθηκε από τον ΑΙΓΙΛΟΠΑ σε συνεργασία με το ΙΦΠΓΒ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, το Βαλκανικό Δίκτυο Σπόρων και τον Ευρωπαϊκό Συντονισμό «Απελευθερώστε την βιοποικιλότητα».

Στη συνάντηση, που είχε σκοπό την περιφερειακή και ευρωπαϊκή συνεργασία, έγιναν σύντομες παρουσιάσεις του ΙΓΒΦΠ και του Βαλκανικού Κήπου Κρουσίων εκ μέρους του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ καθώς και των συμμετεχόντων οργανώσεων ECLLD (Βέλγιο), Réseau Semences Paysannes (Γαλλία) Balkan Seed Network Association (Bosnia and Herzegovina), Τράπεζα Γενετικού Υλικού (Αλβανία), National Seed Institute (Αλβανία), Association Plant Genetic Resources (Αλβανία), Organic Farming Association (Αλβανία), Fabia CSB (Β. Μακεδονία), SMAG (Κροατία), ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ Ελλάδα και Δίκτυο ΣΙΤΩ (Ελλάδα).

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν από τον ΑΙΓΙΛΟΠΑ παραδείγματα δυναμικής διατήρησης και αειφορικής διαχείρισης των φυτογενετικών πόρων (ΦΓΠ) στην Ευρώπη σήμερα από τις Κοινοτικές Τράπεζες Σπόρων καθώς και εμπειρίες συμμετοχικής οργανικής βελτίωσης και αξιοποίησης ΦΓΠ στη Βιολογική Γεωργία. Στη συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν επίσης ερευνητές του ΙΓΒΦΠ και καλλιεργητές από της περιοχής Θεσσαλονίκης, αναδείχτηκαν προτεραιότητες και ευκαιρίες για ουσιαστική συνεργασία μεταξύ του επίσημου και ανεπίσημου συστήματος σπόρων τόσο σε κάθε χώρα ξεχωριστά όσο και σε περιφερειακό ή πανευρωπαϊκό επίπεδο (έρευνα, εκπαίδευση, νομοθετικό πλαίσιο, μεταφορά τεχνογνωσίας).

Η συνάντηση έκλεισε με ξενάγηση των συμμετεχόντων στις εγκαταστάσεις της Τράπεζας Γενετικού Υλικού του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Ευχαριστούμε την Διευθύντρια του ΙΓΒΦΠ - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ. Πασχαλίνα Χατζοπούλου και την Δρ. Παρθενόπη Ράλλη (Κύρια Ερευνήτρια, Προϊσταμένη Τράπεζας Γενετικού Υλικού) για την φιλοξενία και ξενάγηση, όπως επίσης την τέως διευθύντρια του Ινστιτούτου Δρ. Ελένη Μαλούπα, τους συμμετέχοντες από την Ελλάδα, Βαλκάνια και Ευρώπη διατηρητές σπόρων, επιστήμονες και γεωργούς για την γόνιμη συμβολή και συμμετοχή στην συζήτηση της συνάντησης.

 

logo

Καλλιεργώντας την ποικιλομορφία για ανθεκτικές, χωρίς αποκλεισμούς κοινότητες

Δελτίο Τύπου

Βόλος, 04/06/2024

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΣ ΣΠΟΡΩΝ , ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ , ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥΡΟΎΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 7 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2024

Τα φυτά ανέκαθεν ανέπτυσσαν στρατηγικές για να μετακινούνται, να καταλαμβάνουν άλλους χώρους και να εξερευνούν νέα μέρη. Η καλλιεργούμενη βιοποικιλότητα είναι το αποτέλεσμα της συνεξέλιξης μεταξύ ανθρώπων και άγριων φυτών κατά τη διάρκεια πολλών χιλιετιών. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, το DiverSeedPaths (liberatediversity.org/projects/diverseedpaths), που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύει στη διατήρηση και καλλιέργεια της ανεκτίμητης γνώσης και τεχνογνωσίας που κατέχουν οι κοινότητες μεταναστών για την επιλογή, τη διατήρηση, τη διαχείριση και τη χρήση σπόρων. Παράλληλος στόχος του έργου είναι η ενθάρρυνση της ανταλλαγής γνώσης και της συν-δημιουργικότητας μεταξύ ευρωπαϊκών οργανώσεων, γεωργών και πολιτών που εργάζονται με αφοσίωση για την ενίσχυση της ποικιλομορφίας και της ανθεκτικότητας του διατροφικού μας συστήματος, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό περιλαμβάνει τη σύνδεση των κοινοτήτων μεταναστών με τις ευρωπαϊκές οργανώσεις και τη συμμετοχή φορέων μικρής κλίμακας σε τοπικό επίπεδο, με έμφαση στη συνεργασία και την συμπερίληψή τους στην ευρύτερη ευρωπαϊκή συλλογική διαδικασία και δραστηριότητα.

Η Θεσσαλονίκη, μητροπολιτικό σταυροδρόμι λαών στα Βαλκάνια, χωνευτήρι πολιτισμών για χιλιετηρίδες και μάνα της προσφυγιάς φιλοξενεί το έργο DiverSeedPaths, οργανώνοντας ένα πολύπλευρο, συμμετοχικό και δημιουργικό εργαστήριο που στοχεύει να φέρει κοντά οργανώσεις διατηρητών σπόρων από την Ευρώπη και τα Βαλκάνια, μετανάστες, γεωργούς και κηπουρούς. Σκοπός η ανταλλαγή εμπειριών, πολύτιμης γνώσης και προσωπικών ιστοριών μετανάστευσης με φόντο το σπόρο, της τροφή, την χαμένη γεύση και τον πολιτισμό της γεωργίας.

Το Εργαστήριο του DiverSeedPaths θα πραγματοποιηθεί στο Αγρόκτημα Ομοιοδυναμικής και Οικολογικής Γεωργίας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (https://t.ly/ZK29U), την Κυριακή 7 Ιουλίου 2024. Eπικοινωνήστε μαζί μας εάν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε και να συνεισφέρετε σε αυτή την πολύτιμη διαδικασία ανταλλαγής και δημιουργίας κοινότητας για τους σπόρους και τη μετανάστευση.

 

 

Οργανώσεις - Εταίροι:

   
  aeg                           rsp                    lld      
     

 

 

Πληροφορίες:

ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ : info@aegilops.gr

Reseau Semences Paysannes (RSP): vie.asso@semencespaysannes.org

European Coordination Let’s Liberate Diversity (EC-LLD): info@liberatediversity.org

 

iky

eu

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΣΠΟΡΟΥ &ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ-ΜΠΑΞΕ

ΣΤΑΓΙΑΤΕΣ, 18-19/5/2024

Ζούμε καθημερινά λόγω των πολέμων, αλλά και ιστορικά ως λαός έχουμε βιώσει το δράμα της προσφυγιάς και τον πόνο της μετανάστευσης. Σήμερα εκτός των πολιτικών και οικονομικών μεταναστών και προσφύγων, προστίθενται και αυτοί της κλιματικής κρίσης ή της βίαιης αλλαγής χρήσης γης, όπως το βιώσαμε με τις περσινές καταστροφικές φωτιές και πλημμύρες και στην περιοχή μας. Οι βίαιοι εκτοπισμοί κοινοτήτων και οι καταστροφές οικοσυστημάτων στο όνομα της ανάπτυξης (αιολικά, χρυσός, Αχελώος, καύση σκουπιδιών κλπ) απειλούν όλο και περισσότερους ανθρώπους. Ο αγώνας για την επιβίωση, την ποιότητα ζωής (συμπεριλαμβανομένου του σπόρου και της τροφής) αλλά και την αντιστροφή όλων των αιτιών της μετανάστευσης και της προσφυγιάς απαιτεί ενεργές και δυναμικές κοινότητες, χωρίς αποκλεισμούς. Απαιτεί αλληλεγγύη, προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ανταλλαγή πολύτιμης γνώσης και εμπειριών, δημιουργική έμπνευση και συνεργατικότητα.

Φέτος η γιορτή είναι αφιερωμένη στον σύντροφο, αγωνιστή και συγγραφέα του προτάγματος για την Αποανάπτυξη και Τοπικοποίηση Γιώργο Κολέμπα, πριν ένα χρόνο ακριβώς έφυγε από κοντά μας, (Σάββατο 18 Μαΐου 2024, 18.00) και στην Ανθρωπογεωγραφία της μετανάστευσης λαών, σπόρων και ιδεών (Κυριακή 19 Μαΐου 2024, 12.30) με τη συμμετοχή κινημάτων και οργανώσεων από την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Το πρόγραμμα της Γιορτής

Σάββατο 18/5/24

10:00 Έναρξη γιορτής – διάθεση φυτωρίων

12.00 Εργαστήρι σχεδιασμού και αγροοικολογικής διαχείρισης κήπου (για παιδιά και ενήλικες)

16.00 Εργαστήρι αφήγησης – προσωπικές ιστορίες με θέμα: «Σπόροι και μετανάστες»

18:00 Συζήτηση: Η συμβολή του Γιώργου Κολέμπα στα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κινήματα και το όραμα της Αποανάπτυξης

21:00 Προβολή ταινίας «Η Ντούνια και η πριγκίπισσα του Χαλεπιού»

 

Κυριακή 19/5/24

10:30 Εργαστήρι διατήρησης σπόρων

11:30 Ανταλλαγή Σπόρων

12:30 Συζήτηση: Η ανθρωπογεωγραφία της μετανάστευσης λαών, σπόρων και ιδεών. Συμμετέχουν: Κινήματα και οργανώσεις από την Ελλάδα και την Ευρώπη

15:00 Γλέντι με παραδοσιακή και λαϊκή μουσική. 

 

Α.Π.Ο.Δράσης - Αιγίλοπας

logo

Καλλιεργώντας την ποικιλομορφία για ανθεκτικές, χωρίς αποκλεισμούς κοινότητες

Δελτίο Τύπου

Βόλος, Aiguillon, Bruxelles, 10/05/2024

 

 

Οι εταίροι του DiverSeedPaths είμαστε περήφανοι που ανακοινώνουμε την πρωτοβουλία μας με στόχο την ενίσχυση των ανθεκτικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινοτήτων μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της συνεργασίας. Γνώσεις που μοιράζονται και συνεργασία μεταξύ των κοινοτήτων μεταναστών και όσων εμπλέκονται με τη γεωργική βιοποικιλότητα και τη διατήρηση των σπόρων. Όπως προέκυψε από μια συζήτηση κατά την εναρκτήρια συνάντηση του έργου, πιστεύουμε ότι «Οι σπόροι είναι ένα ισχυρό μέσο για τη δημιουργία δεσμών μεταξύ των ανθρώπων».

Το έργο DiverSeedPaths, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύει στη διατήρηση και καλλιέργεια της ανεκτίμητης γνώσης και τεχνογνωσίας που κατέχουν οι κοινότητες μεταναστών για την επιλογή, τη διατήρηση, τη διαχείριση και τη χρήση σπόρων. Παράλληλος στόχος του έργου είναι η ενθάρρυνση της ανταλλαγής γνώσης και της συν- δημιουργικότητας μεταξύ ευρωπαϊκών οργανώσεων, γεωργών και πολιτών που εργάζονται με αφοσίωση για την ενίσχυση της ποικιλομορφίας και της ανθεκτικότητας του διατροφικού μας συστήματος, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. . Ειδικότεροι στόχοι περιλαμβάνουν την προώθηση δίκαιων ανταλλαγών γνώσεων και την προώθηση δράσεων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό περιλαμβάνει τη σύνδεση των κοινοτήτων μεταναστών με τις ευρωπαϊκές οργανώσεις και τη συμμετοχή φορέων μικρής κλίμακας σε τοπικό επίπεδο, με έμφαση στη συνεργασία και την συμπερίληψή τους στην ευρύτερη ευρωπαϊκή συλλογική διαδικασία και δραστηριότητα. Επιπλέον, το έργο στοχεύει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις στρατηγικές που υιοθετούνται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να τονώσει τη δράση μεταξύ των πολιτών, των γεωργών και των διατηρητών σπόρων.

Η ιδέα για αυτό το έργο προέκυψε από την παρατήρηση ότι τα φυτά ανέκαθεν ανέπτυσαν στρατηγικές για να μετακινούνται, να καταλαμβάνουν άλλους χώρους και να εξερευνούν νέα μέρη. Η καλλιεργούμενη βιοποικιλότητα είναι το αποτέλεσμα της συνεξέλιξης μεταξύ ανθρώπων και άγριων φυτών κατά τη διάρκεια πολλών χιλιετιών . Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, το DiverSeedPaths στοχεύει να φέρει κοντά μέλη τοπικών οργανώσεων γεωργών και κοινοτήτων μεταναστών .

Το έργο θα διεξάγει διάφορες δραστηριότητες, όπως εργαστήρια με τη συμμετοχή οργανώσεων μεταναστών και φορέων της αγροβιοποικιλότητας, συλλογή και ανταλλαγή ιστοριών για τους σπόρους, διοργάνωση φεστιβάλ οικολογικής κηπουρικής, παροχή εκπαίδευσης με θέμα τις Κοινοτικές Τράπεζες Σπόρων, την κλιματική αλλαγή και την ανθεκτικότητα, Επίσης θα συντονίσει τη διοργάνωση σημαντικών διεθνών συναντήσεων για τους σπόρους και τη μετανάστευση. και θα ενισχύσει της κατανόηση της ευρωπαϊκής πολιτικής και της νομοθεσίας για τους σπόρους μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και δράσεων έχει ως εξής:

  • Σπόροι, Ιδέες και ανθρώπινες ιστοριες – Δράσεις στην Ελλάδα

Βόλος,18-19 Μαϊου 2024

Θεσσαλονίκη, 7 Ιουλίου 2024

  • Σπείρτε την ανθεκτικότητα - Διεθνής συνάντηση για την καλλιεργούμενη βιοποικιλότητα

Antibes, Γαλλία 1-5 Οκτωβρίου 2024

  • Εκπαίδευση σχετικά με την πολιτική, νομοθεσία,κοινοτικές τράπεζες σπόρων, ανθεκτικότητα. Εξ αποστάσεως και αυτοπροσώπως (ημερομηνίες προς οριστικοποίηση)

Επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγγραφής και συμμετοχής στις εκδηλώσεις δημοσιεύονται εδώ: : https://liberatediversity.org/projects/diverseedpaths/

 

Οργανώσεις - Εταίροι:

 

   
  aeg                           rsp                    lld      
     

 

Πληροφορίες:

ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ : info@aegilops.gr

Reseau Semences Paysannes (RSP): vie.asso@semencespaysannes.org

European Coordination Let’s Liberate Diversity (EC-LLD): info@liberatediversity.org

 

iky

eu

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

Στις αρχές της τρίτης χιλιετίας η ανθρωπότητα συνεχίζει να αντιμετωπίζει σειρά θεμελιωδών προβλημάτων που απειλούν να εντείνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, της φτώχειας, της πείνας και της απώλειας της βιοποικιλότητας. Ως κεντρικό πρόβλημα, η υποβάθμιση της γεωργικής βιοποικιλότητας, αυξάνεται με σοβαρές και εντεινόμενες συνέπειες για τη διαθεσιμότητα, την πρόσβαση και τη χρήση τοπικών ποικιλιών, οι οποίες περιλαμβάνουν τις αυτόχθονες ποικιλίες, γηγενείς ποικιλίες, παραδοσιακές ποικιλίες, ντόπιες ποικιλίες, εγχώριες ποικιλίες, τοπικές, γεωργικές ποικιλίες και ποικιλίες αγροτών. Ως πόροι που έχουν πάντοτε καίρια σημασία για την παραγωγή τροφίμων, την επιστημονική έρευνα, τη βελτίωση φυτών, την καινοτομία στις καλλιέργειες και τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, οι τοπικές ποικιλίες αποτελούν σημαντική βάση για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.


Ανησυχώντας για τη συνεχή παραμέληση των τοπικών ποικιλιών, λόγω της εντατικοποίησης της γεωργίας, των νόμων και των πολιτικών, που αφορούν τους σπόρους και την πνευματική ιδιοκτησία, η 6η Επιστημονική Συνάντηση Τοπικών και Γηγενών Ποικιλιών υιοθέτησε τη Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης. Ως παγκόσμια έκκληση για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των τοπικών ποικιλιών και την προστασία των συμφερόντων των αγροτών που διατηρούν τοπικές ποικιλίες, των τοπικών κοινοτήτων και των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, η Διακήρυξη αυτή αντιπροσωπεύει τις απόψεις, τις ανησυχίες και τις φωνές των συμμετεχόντων, στη συνάντηση, ατόμων και οργανισμών με τις ίδιες αντιλήψεις, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται ενώνεις αγροτών, οργανώνεις αυτόχθονων πληθυσμών, επιστημόνων, ακαδημαϊκών, επαγγελματιών για την ανάπτυξη και κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών από όλες τις περιοχές του κόσμου.

 

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο της Διακύρηξης στο συνημμένο αρχείο.

 

 

Δελτίο τύπου

 

27 Μαϊου 2022, Βουκουρέστι, Ρουμανία

 

Ιδρύεται το Βαλκανικό Δίκτυο Σπόρων.

 

Εμείς, 16 οργανισμοί και ιδρύματα που δραστηριοποιούμαστε στα Βαλκάνια έχουμε συμφωνήσει σε ένα Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για τη δημιουργία του Βαλκανικού Δικτύου Σπόρων. Σκοπός του δικτύου είναι να αυξήσει τη διατήρηση, προστασία και αειφορική χρήση των φυτογενετικών πόρων στη γεωργία. Οι δραστηριότητες θα στοχεύουν στην τόνωση των ανθεκτικών συστημάτων τροφίμων και στη δημιουργία ενός παραδείγματος συνεργασίας, μέσω της πλούσιας βιοποικιλότητας και της γεωργικής κληρονομιάς των Βαλκανίων.

Ως ένα δίκτυο διατηρητών σπόρων, βελτιωτών, επιστημόνων, γεωργών, κηπουρών, ενώσεων, οργανισμών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πιστεύουμε ότι θα συνεργαστούμε για να υποστηρίξουμε τις τοπικές κοινότητες γεωργών, γυναικών και νέων για την προστασία της κοινής μας παραδοσιακής γνώσης της γεωργίας και παράδοσης στη διατροφή.


Έχουμε επίγνωση της τεράστιας συμβολής που μπορούν να έχουν οι μικροκαλλιεργητές είτε στον μετριασμό είτε στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ως εκ τούτου, εστιάζουμε στην επιστήμη που βασίζεται στην κοινωνία των κοινοτήτων ως το κλειδί για τη διατήρηση των φυτικών γενετικών πόρων που είναι καλά προσαρμοσμένοι στις χαμηλές εισροές και την αειφορική γεωργία - ειδικά τη βιολογική γεωργία - για να αντιμετωπίσουμε τις τρέχουσες περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις/κρίσεις. Επίσης, εστιάζουμε στη διατήρηση, προστασία και αύξηση της βιοποικιλότητας για τη διασφάλιση της επάρκειας, ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων για τους πολίτες στις μέρες μας και για τις επόμενες γενιές.

 

Μέλη του Βαλκανικού Δικτύου Σπόρων που υπέγραψαν το Μνημόνιο Κατανόησης:

 

1. ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ – Δίκτυο για τη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία στη Γεωργία, Ελλάδα

2. Αστική Εταιρεία FABIA CSB, Βόρεια Μακεδονία

3. Ίδρυμα Alica (Ίδρυμα για τη Γεωργική Βιοποικιλότητα και την Αγροοικολογία), Βοσνία-Ερζεγοβίνη

4. Ινστιτούτο Γεωργικής Έρευνας (ARI), Κύπρος

5. Ινστιτούτο Γεωργικής Έρευνας στις Κηπευτικές Καλλιέργειες Maritsa (MVCRI), Βουλγαρία

6. Ινστιτούτο Φυτικών Γενετικών Πόρων “Konstantin Malkov”, Βουλγαρία

7. Ινστιτούτο Φυτογενετικών Πόρων, Γεωργικό Πανεπιστήμιο Τιράνων, Αλβανία

8. Κοινοτική Τοπική Τράπεζα Σπόρων Bushat (COSPE), Αλβανία

9. Lipa dooel - Βιοκαλλιέργειες, Βόρεια Μακεδονία

10.Οικολογική Κίνηση “Frame of life”, Σερβία

11.Σιτώ- Δίκτυο Διατήρησης Παραδοσιακών Σπόρων, Ελλάδα

12.Σύλλογος ARCHE NOAH, Αυστρία

13.Σύλλογος Βιολογικής Γεωργίας (ΟΟΑ), Αλβανία

14.Σύλλογος Romania in Transition, Ρουμανία

15.Σύλλογος Φυτικών Γενετικών Πόρων(APGR), Αλβανία

16.Zelena Mreža Aktivističkih Grupa (ZMAG), Κροατία

 


Επικοινωνία:


Πρόεδρος: Gordana Đurić; Email: gordanadjuric@protonmail.com
Γραμματεία : Κώστας Κουτής : Email: info@aegilops.gr

 

Συγγενεύει με το κρεμμύδι και το σκόρδο, έχει όμως πιο εντυπωσιακή ταξιανθία με καφεκόκκινα άνθη: είναι το Alium goumenissanum, το οποίο ανακαλύφθηκε στο νομό Κιλκίς και μόλις αναγνωρίστηκε επίσημα ως νέο είδος. Το νέο είδος βρέθηκε για πρώτη φορά το 2012 κοντά σε δύο οινοποιία της Γουμένισσας, της οποίας το όνομα έδωσε την έμπνευση για τα επίσημα βαφτίσια του.

Το «άλλιο της Γουμένισσας» εντάσσεται τώρα στους χλωριδικούς καταλόγους μετά τη δημοσίευση μελέτης που υπογράφουν στην έγκριτη επιθεώρηση Phytotaxa ο Βασίλης Ιωαννίδης του δικτύου Aegilops και ο Δημήτρης Τζανουδάκης του Πανεπιστημίου Πατρών. Το πολυετές εύρωστο κρεμμυδάκι μπορεί να φτάσει σε ύψος τα 60 εκατ., ανθίζει το φθινόπωρο και τα χαρακτηριστικά της ταξιανθίας του είναι πολύ μακριές σπάθες (15-20 εκ.) και τα πολλά καφέ – κόκκινα άνθη (50-60).

Οι βλαστοί δύσκολα ξεχωρίζουν από το κοινό κρεμμύδι (V. Ioannidis et al. 2022)

Μέχρι σήμερα, οι καταγραφές οριοθετούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, μεταξύ άλλων στο Μεγάλο Ρέμα (Κοτζά Ντερέ, λίγο κάτω από το χωριό Πηγή) και στον αρχαιολογικό χώρο του Παλατιανού. Πρόκειται μάλιστα για το δεύτερο είδος κρεμμυδιού που ανακαλύπτεται στο νομό Κιλκίς.

 

*Αναδημοσίευση από in.gr

logo ifoameu     logo lld     logo save